História basketbalu v Banskej Bystrici.

Písal sa rok 1891 a USA sa uskutočnil prvý basketbalový zápas. Zakladateľom basketbalu bol Dr. James Naismith. Na Slovensku sa prvé zmienky o basketbale tradujú k roku 1919, v Banskej Bystrici sú zaznamenané v roku 1923. Odvtedy prešiel basketbal mnohými premenami a zmenami. Kolektívna loptová hra dosahuje veľkú popularitu po celom svete. Basketbal v Banskej Bystrici počas viac ako 90-ročnej histórie, od začiatkov až po dnes, prešiel pod viacerými názvami klubov: 

1923 - YMCA Banská Bystrica, 1946 - TJ SOKOL Banská Bystrica, 1947 - ŠK Banská Bystrica,1950 - SOKOL NV Banská Bystrica , 1955 - Červená Hviezda Banská Bystrica, 1956 - Dynamo Banská Bystrica, 1958 - Červená Hviezda Banská Bystrica, 1960 - Lokomotíva Banská Bystrica, 1969 - Červená Hviezda Banská Bystrica, 1970 - Lokomotíva Banská Bystrica, 1971 - Červená Hviezda Banská Bystrica, 1991 - ŠKP Banská Bystrica, 1993 - BKP Banská Bystrica, 2006 - ŠKP Banská Bystrica.