Pokyny k tréningom na vonkajších ihriskách

Po nečakenom ukončení tréningového procesu, ale aj prerušení súťaží pokračujeme v tréningovom procese. Zároveň prosíme rodičov, trénerov a hráčov aby si prečítali pokyny a opatrenia k tréningovým jednotkám a dodržiavali ich. Podľa pokynov od SBA je od stredy 22.4.2020 možné športovať na verejných športoviskách. Aby sa však mohlo začať trénovať naplno a vrátiť sa do basketbalového kolotoča, bude treba povolenie na trénovanie v halách.  Podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva sa sprístupnili vonkajšie športoviská a zariadenia pre bezkontaktný šport. Na basketbalových ihriskách pod holým nebom sa dá športovať, s opatreniami pre organizovaný tréningový proces. Je to prvý krok v uvoľňovaní opatrení v boji proti šíreniu  koronavírusu. Basketbalové hnutie čaká na povolenie tréningov družstiev v halách a telocvičniach, ale zatiaľ od 04.05.2020 chceme využiť aspoň tie možnosti, ktoré sú povolené.

V zmysle nariadenia Hlavného hygienika SR je možné trénovať na vonkajších ihriskách za prísnych podmienok. Maximálne 5 hráčov a tréner, bez verejnosti a rodičov. Osoba, ktorá vedie športovúčinnosť, uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite). Aktívni športovci nemusia mať rúška, treba vykonávať iba bezkontaktné cvičenia, vykonať dezinfekciu rúk a športových pomôcok, samozrejme každý hráč musí mať vlastnú fľašu.Tréningový proces ŠKP BBC bude vedený podľa nasledovných opatrení. Tréningy sa budú konať na vonkajších ihriskách pri telocvični OA. Hráči nemajú prístup do telocvične, šatní ani WC. Preto bude tréningový proces trvať len 1 hodinu.

Opatrenia:

  • Hráč si na tréning nosí vlastné tréningové pomôcky: lopta, švihadlo, fľaša s vodou, uterák (počas tréningu pracuje so svojimi pomôckami a stará sa o ich dezinfekciu po tréningu) – pokiaľ niekto nemá loptu, dá informáciu svojmu trénerovi a ten zabezpečí zapožičanie lopty od klubu na dobu platnosti týchto opatrení
  • Počas tréningu budú cvičenia organizované tak, aby hráči dodržiavali minimálne 2 metrové odstupynebudú vykonávané cvičenia vo dvojiciach s fyzickým kontaktom, hráči počas tréningu nemusia mať rúška
  • Dezinfekciu spoločných tréningových pomôcok (kužele, determinanty, prekážky....) zabezpečuje tréner
  • Tréner vedie a uchováva záznam o účasti hráčov na tréningu
  • Na tréningu je zakázaná účasť rodičov a verejnosti
  • Tréner počas tréningu zabezpečuje dodržiavanie všetkých vyššie menovaných opatrení
  • V prípade nepriaznivého počasia môže tréner odvolať tréning najneskôr 30 minút pred začatím tréningu
  • Každý tréner oznámi svojim družstvám miesto a početnosť tréningov v týždni
Tags: