Európsky týždeň športu

Aj náš klub podporil dobrú vec a zapojil sa do Európskeho týždňa športu. V mene nášho klubu, môžem vyjadriť spokojnosť s účasťou na tokomto podujatí. V súčasnej dobe je veľmi dôležité, aby mladí ľudia získavali správne športové návyky a zdravý životný štýl. Chlapci okrem získavania a zlepšovania zručností, zlepšovania ich výkonnostného rastu a samozrejme z radosti z basketbalu získava správne pohybové návyky. Tento dôležitý faktor je základom, aby sme mali zdravú generáciu. Všetci v klube veria, že budeme môcť pokračovať v tejto činnosti aj v budúcnosti. Veľkou mierou je nápomocné aj mesto Banská Bystrica. Takto zhodnotil Európsky týždeň športu tréner Jozef Lovik.